CÔNG TY TNHH TM SẮT THÉP
ANH TÀI PHÁT
logo công ty
STTLOẠI HÀNGĐVTBAREMTHÉP MIỀN NAM
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮTVNSTEEL
1Ø 61Kg111.800
2Ø 81Kg111.800
3Ø 10Cây (11m.7)7.2165.000
4Ø 12Cây (11m.7)10.39111.500
5Ø 14Cây (11m.7) 14.16160.000
6Ø 16Cây (11m.7)18.49220.800
7Ø 18Cây (11m.7)23.40269.000
8Ø 20Cây (11m.7)28.90341.000
9Ø 22Cây (11m.7) 34.87409.000
10Ø 25Cây (11m.7)45.05589.500
Sắt cuộn giao qua kgSắt cây đếm cây
Close Menu
0907.125.999
0966359466

yêu Cầu
báo giá thép!
Loại Thép:
Thép Hòa Phát Thép Pomina Thép Miền Nam Thép Việt Nhật